top of page
Financial Graphs

Google Analitičko Izveštavanje

Razumemo važnost tačnog i sveobuhvatnog prikupljanja podataka kako bismo dobili vredne uvide u performanse vašeg veb sajta ili aplikacije. Naš tim koristi napredne analitičke alate i tehnike za prikupljanje, praćenje i tumačenje različitih podataka koje generišu interakcije korisnika. Od obrasca ponašanja korisnika i navigacije tokom virtuelnih tura, do metrika angažovanosti i stopa konverzije, detaljno analiziramo podatke kako bismo vam pružili značajne uvide.

Značaj Podataka

Vizualizacija Prikupljenih Podataka

Razumemo složenost analize podataka i zbog toga nastojimo da je učinimo lako razumljivom i dostupnom našim klijentima. Kao deo naše usluge prikupljanja podataka, pružamo vizuelno privlačne i informativne tabele i grafikone za prezentaciju tih podataka.

Bilo da vam je potrebna analiza demografije korisnika, pregled metrika angažovanja ili upoređivanje performansi između različitih sajtova, naše vizualizacije podataka pružaju vam jasan i sažet prikaz informacija koje vam trebaju. Ovi vizuelni alati omogućavaju vam da donosite informisane odluke i preduzimate akcije na osnovu uvida dobijenih iz podataka.

Uključivanjem vizualizacije podataka u naš proces analize podataka, poboljšavamo vaše razumevanje performansi vaših virtuelnih tura i olakšavamo efektivnu komunikaciju unutar vaše organizacije. Naš cilj je da vam pružimo korisne uvide koji će vas usmeriti ka uspehu i omogućiti vam da ostanete ispred u konkurentnom okruženju.

bottom of page